top of page

יולי

קצת עלי:

כלבה מקסימה שהוצלה ממחסום ע"י חיילת.
בגלל מה שעברה היא חסרת ביטחון בהתחלה עד שמכירה ובוטחת.
רגועה ויודעת להישאר לבד בבית.
חכמה מאוד ולומדת מהר.
מראה אהבה ומחפשת יחס וליטופים.
מסתדרת עם חלק מהכלבים כי היא מפחדת מחלקם.
מסתדרת עם חתולים מסויימים שמכירה.
הולכת יפה עם רצועה.
זקוקה לבית סבלני שירגיל אותה לחיים בבית ויבנה לה ביטחון.

נקבה

כשנה וחצי

המין שלי

הגיל שלי 

כמעט לגמרי

אני מחונך/ת לצרכים

ילדים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page