אומרים לא להתעללות בבעלי חיים!
כשרואים התעללות - מצלמים ומדווחים!

במידה ונתקלתם במקרה של התעללות ופגיעה בבעלי חיים יש לדווח לרשויות. לנו כעמותה אין סמכות להחרים בעלי חיים שעוברים התעללות או שחיים בתנאים לא ראויים. גם בתי גידול לא חוקיים של כלבים גזעיים נכנסים בקטגוריה זו.  לאחר טיפול הרשויות עמותת S.O.S חיות תוכל לסייע בקליטת בעלי החיים ולמצוא להם חיים חדשים.

כדאי מאוד לצלם ולתעד את המקרה ולצרף לתלונה אחרת יפחת הסיכוי שיטופל. מומלץ להתלונן בכל המקומות.

דיווח למשטרה - מחייגים 100

עפ"י הנחיית מדור סביבה של משטרת ישראל, בעת הגשת תלונה על פגיעה בבעל חיים, יש לציין בפני גובה התלונה, כי היא מוגשת עפ"י קוד עבירה 549.  
חשוב להדגיש קוד זה, שכן, רק בציון הקוד הנ"ל, תנותב התלונה ליחידה של אייל דביר (איתו סוכמו הדברים), ובמקרה זה, הסמכות לסגירת תיק, הינה בידם בלבד.
בכל מקרה, בו תוגש תלונה שלא עפ"י קוד 549, לא תנותב התלונה ליחידה הנ"ל, דבר המקטין משמעותית את סיכויי הטיפול במקרה.
לשיפור התהליך, מומלץ לבקש העתק של אישור הגשת התלונה ולהעבירו במייל לעו"ד אלון דוידוב: adv1alon@gmail.com ולעמותת S.O.S חיות office@sospets.co.il

הודעה לרשות העירונית-מחייגים 106

פניה לווטרינר הרשותי לטיפול בתלונה.

להתקשר ולעקוב שמטופל.


פניה ליחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות  - 9096*
מוקד היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (לשעבר פיצו"ח) נותן מענה לפניות הציבור 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע: 
טלפון:    03-9559911
פקס:    03-9559915
מייל:  Moked_mivzahim@moag.gov.il


מרחב מרכז:  03-9559932 
מרחב צפון:   04-6489110  
מרחב דרום:  08-9920989  

 


פניה למוקד במשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה אמנם אינו ממונה על ביצוע החוק, אולם הוא מציע מוקד דיווח על התעללות בבעלי-חיים.

ניתן לדווח בטלפון 08-9788886 (מספר הטלפון של קצין המטה המיוחד) ובדואל kerenb@sviva.gov.il
 

אין להתייחס לפגיעה בבעלי חיים כמעשה קונדס או שובבות. 
על פי המחקרים ילדים שנוהגים באלימות כלפי בעלי חיים ינהגו בעתיד באלימות גם כלפי בני אדם.

בחסות:
cropped-logo_big_ver_1.png
logomilatinisraele_large.png

אס.או.אס חיות
(האגודה למען בעלי חיים (ע"ר

רח' טאגור 38 , במרכז המסחרי

תל אביב 69203

03-7441111, 03-7441010 :טל

03-7440384 :פקס

office@sospets.co.il :מייל

© 2019 by SOSPets