top of page

אודות העמותה

7599876_7600512_rumble.jpg

היסטוריה

עמותת S.O.S חיות הוקמה בשנת 1978 ע"י ריקי בצרי, ד"ר זאב שיינר ז"ל ומונה הלפמן ז"ל, במטרה לסייע לכלבים ולחתולים חסרי בית ולשפר את מצב בעלי החיים בארץ. ריקי בצרי שמשמשת עד היום כיו"ר העמותה בהתנדבות, היא הרוח החיה שעומדת מאחורי פעילות העמותה לאורך כל השנים. 

S.O.S חיות מתנגדת להמתת בעלי חיים ודבקה בדרך זו מיום הקמתה, נלחמת על חייו ואיכות חייו של כל כלב או חתול.  עמותת S.O.S חיות היא הראשונה בארץ שפעלה ופועלת עד היום ללא מכלאות, מתוך עקרון ואמונה שעל בני האדם לדאוג לבעל החיים שלהם, לא לנטוש בעלי חיים ולשאת באחריות על גורלם. 

אודות העמותה

במשך השנים מצאה העמותה בתים מאמצים לעשרות אלפי כלבים וחתולים והייתה לעמותה הראשונה שמיסדה בארץ את שיטת ימי האימוץ הקבועים.  S.O.S חיות מקיימת בכל יום שבת בהרצליה ובכל תנאי מזג אוויר  את יום האימוץ הגדול במדינה עם מעל 120 כלבים וחתולים לאימוץ ומתנדבים שיעזרו לכם בתהליך האימוץ.

עמותת S.O.S חיות הכניסה לארץ והטמיעה את המושג "משפחות אומנות לכלבים ולחתולים"  כפתרון ביניים וכחלופה למכלאות. בעלי החיים שברשות העמותה מטופלים אצל משפחות אומנות ובפנסיונים וזוכים לתנאי מחיה משופרים ולאחוזי תמותה אפסיים. כיום, עמותות רבות פועלות אף הן בדרך זו למען רווחת בעלי החיים.


עמותת S.O.S חיות מבצעת אלפי עיקורים, סירוסים וטיפולים רפואיים מידי שנה לחתולים ולכלבים. בנוסף דואגת להקמה ולתפעול תחנות האכלה מוסדרות לחתולי רחוב.  אנו מאמינים בחשיבות העיקורים והסירוסים, דבר שיצמצם את אוכלוסיית הכלבים והחתולים חסרי הבית בישראל ואת סבלם. לפרטים נוספים על חשיבות התהליך


עמותת S.O.S חיות חרטה על דגלה את נושא החינוך לאהבת בעלי חיים, כמטרה וכצורך דחוף וחשוב בדיוק כמו הצורך להציל בעלי חיים. העמותה היא הראשונה שהקימה מערך חינוך והדרכה והכניסה למוסדות החינוך, לכל שכבות הגיל, תכניות לימודים בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, במטרה לפתח סובלנות וחמלה כלפי בעלי חיים ובני אדם. לפרטים נוספים

WhatsApp Image 2021-04-07 at 15.35.59.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-22 at 14.25.21.jpeg

אנו מאמינים

כי בעלי חיים הם חלק מהסביבה, מהקהילה ושילוב טיפול הולם בהם כחלק מתפיסת עולם הוליסטית הוא הכרחי. בעלי חיים הם חלק בלתי נפרד מחיינו ולכן מחובתנו למנוע מהם חיי סבל ואלימות ולאפשר להם איכות חיים ויחס הוגן כלפיהם.אנו מאמינים שחינוך לחמלה כלפי בעלי חיים, פיתוח רגישות ומחויבות אליהם מובילים לנשיאה באחריות לגורלם וגורמים לנו להיות בני אדם טובים ורגישים יותר לזולת ולסביבה.

ועדת ביקורת

ועד מנהל

עו"ד אלין זילברשטיין

עו"ד טל קורנצקי

ריקי בצרי

ישראלה פוקס

ירדנה שטנגר

בעלי תפקידים

ריקי בצרי - מייסדת ויו"ר העמותה בהתנדבות

אורי דים -  מנהלת מוקד העמותה

דפנה דעואל -  מנהלת שיווק, מתנדבים וקשרי קהילה

ארנון פרימוב -  מנהל יחידת החינוך

אלון קורש - אחראי תפעול

אורישלי פלדמן - רכזת גורים (אומנות וקליטות)

 

WhatsApp Image 2022-08-08 at 13.22.27.jpeg
bottom of page