top of page

צ'ופי

קצת עלי:

כלב חכם ושמח שרגיל לחיים בבית.
חברותי ומסתדר עם כלבים אחרים.
הולך יפה ברצועה.
זקוק לבית סבלני ומנוסה וללא ילדים קטנים.

זכר

כ-6 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page