top of page

שיפי

הכירו את 

קצת עלי:

כלבה רגועה ושקטה בבית.
היא נפגעה קשות מבני אדם ונמצאה כששרשרת ברזל נעולה על צווארה.
מאד נאמנה ואוהבת את בעליה אך נוהמת על זרים גם בהליכה ברחוב.
מסתדרת עם כלבים אחרים.
הולכת יפה עם רצועה.

נקבה

כ-4 שנים

מין

גיל

מחוסן/ת, מסורס/מעוקרת

כן

מחונך/ת לצרכים

הגיע/ה לעמותה ב

06/2021

bottom of page