top of page

הנרי

הכירו את 

קצת עלי:

כלב בר מתוק וחששן.
הגיע עם אחים נוספים שאומצו בינתיים.
לאחר תקופה בעמותה הוא עדיין מפוחד אך מגיב בהימנעות.
הנרי צריך אומנה של אדם יחיד שמוכן לסייע לו לבנות אמון בעולם.
הוא כבר הולך עם רצועה והתחיל חינוך לצרכים.
ליווי של מאלף יינתן כמובן מטעם העמותה.
אנחנו רק זקוקים למישהו שיהיה מוכן לעבוד איתו פשוט כי אצלנו אין לו שום סיכוי להשתפר וכמובן שככה לעולם לא יהיה לו בית.

זכר

כ-3.5 שנים

מין

גיל

מחוסן/ת, מסורס/מעוקרת

חלקי

מחונך/ת לצרכים

הגיע/ה לעמותה ב

12/2020

bottom of page