top of page

גריי-כלבי החופש

הכירו את 

קצת עלי:

גריי בן כשנתיים שנקלט בעמותה לפני שנה מהסגר עירוני.
כלב מאוד חברותי אחרי שמכיר.
בהתחלה יכול להיות חשדן ואם הוא ירגיש מאוים בסיטואציה הוא גם יכול לנסות לנשוך.
גריי מגלה בבית רכושנות לצעצועים ולאוכל וצריך להיות רגישים ולהתייחס לסימני האזהרה שלו.
אנו מחפשים עבורו מאמצים שמוכנים לעבוד איתו בבית בליווי והדרכה שלנו.
הוא כלב חכם ולומד מהר ואחרי עבודה נכונה יהיה כלב נפלא.
יכול להתאים ככלב לחצר.

זכר

כשנתיים

מין

גיל

מחוסן/ת, מסורס/מעוקרת

כן

מחונך/ת לצרכים

הגיע/ה לעמותה ב

03/2021

bottom of page