top of page

גורי סומסום

קצת עלי:

3 גורים מתוקים שהוצלו מגבול מצרים.
חברותיים ומסתדרים עם כולם.
מחפשים בית אוהב שישקיע בחינוך כיאה לכל הגורים.

זכרים ונקבה

כ-3 חודש

המין שלי

הגיל שלי 

טרם

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים, ילדים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page