top of page

סימבה ליבנה

קצת עלי:

כלב מקסים וחברותי.
מסתדר עם כלבים אחרים.
עבר אילוף בסיסי.
אומץ בתור גור וננטש שלא באשמתו.
זקוק לבית סבלני ואוהב שישקיע בחינוך.

זכר

כשנה

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים, ילדים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page