top of page

שליו

קצת עלי:

רועה גרמני מעורב, נאמן ותקשורתי.
חברותי ומסתדר עם כלבים אחרים.
לא מסתדר עם חתולים אבל לא מושך לכיוונם.
זקוק לטיולים ופריקת אנרגיה ואז יהיה רגוע בבית.
הולך יפה עם רצועה.

זכר

כ-4 שנים

המין שלי

הגיל שלי 

לא ידוע

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page