top of page

מנדי

קצת עלי:

כלבה מתוקה שנמצאה משוטטת עם הגורים שלה בכפר בגליל.
מתלטפת ומתמסרת, קפצנית וחבקנית.
חברותית ומסתדרת עם כלבים אחרים.
הולכת יפה ברצועה.
זקוקה לפריקת אנרגיה.

נקבה

כשנה

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page