top of page

מיילו

קצת עלי:

כלב מתוק וחברותי שאומץ בגיל צעיר והוחזר.
חברותי ומסתדר עם כלבים אחרים.
הוא קיבל חשיפה לא נכונה ולכן הוא מפחד מכל מיני דברים.
הוא זקוק לתמיכה, אהבה וסבלנות כדי לקבל ביטחון.
לא מתאים לבית עם ילדים קטנים.
הולך יפה עם רצועה.
ישמח לבית עם כלב נוסף שיקנה לו ביטחון.

זכר

כשנה וחצי

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page