top of page

מגנום

קצת עלי:

מלינואה מדהים שנמצא קשור ובמצב קשה.
בעקבות מה שעבר הוא חושש במצבים מסויימים.
הוא מאוד נקשר ומגונן על בעליו.
חכם ולומד דברים מהר.
עדיין יש לו התנהגות גורית והוא זקוק לפריקת אנרגיה.
חברותי ומסתדר עם כלבים אחרים.
זקוק לבית המכיר את הגזע וישקיע באילוף.
ישמח לבית עם כלב נוסף למשחקים משותפים.

זכר

כשנה

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

ילדים, כלבים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page