top of page

גורי צ'יפ

קצת עלי:

קבוצה גדולה של גורים מתוקים שהגיעו יחד מהסגר.
חברותיים ומסתדרים עם כולם.
מחפשים בית אוהב שישקיע בחינוך כיאה לכל הגורים.

זכרים ונקבות

כ-3 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

טרם

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים, ילדים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page