top of page

ברל

קצת עלי:

הוצל מבסיס צבאי עם אימו ואחים נוספים שאומצו.
רגיל לחיים עם עוד כלבים וחתולים.
יפיוף מלא שמחה ואהבה.
מאוד מפוחד עם אנשים ומצבים חדשים ולכן זקוק לבית מאוד סבלני ומכיל.
באומנה אצל אלה גביש.

זכר

כ-5 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

כן

אני מחונך/ת לצרכים

כלבים, ילדים, חתולים

אני מסתדר/ת עם

bottom of page