top of page

סנדי

הכירו את 

קצת עלי:

סנדי היא כלבה מקסימה אך חרדתית.
קשה לה עם אנשים זרים.
ברגע שהיא רגועה היא כלבה מקסימה מתלטפת ואוהבת לשחק.
היא מפחדת מכלבים אחרים, לא תוקפת אלא מנסה לברוח מהם אך היא עלולה לנשוך אם לא חושפים אותה נכון.

נקבה

כ-2.5 שנים

מין

גיל

מחוסן/ת, מסורס/מעוקרת

כן

מחונך/ת לצרכים

הגיע/ה לעמותה ב

09/2021

bottom of page