top of page

קצת עלי:

רפיקי - שחור לבן, סימבה - ג'ינג'י לבן.
גורים מתוקים ממש.
משחקים יחד ללא הפסקה.
אוהבים יחס וליטופים.
מסתדרים עם כולם כולל כלבים נחמדים.
הם חברים ממש טובים ובלתי נפרדים.
ישמחו לאימוץ משותף.

זכרים

כ-3 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

טרם

כן

חתולים, ילדים, כלבים

חיסון 

צרכים בארגז

אני מסתדר/ת עם

רפיקי וסימבה

bottom of page