קצת עלי:

חתול בית יפה ונחמד.
מסתדר מעולה עם חתולים נחמדים.
איבד את ביתו, וכעת הוא מוכן לפרק ב׳.

פילי

פילי
פילי

פילי
פילי

פילי
פילי

פילי
פילי

1/6

זכר

המין שלי

כשנתיים

הגיל שלי 

רוצים לאמץ אותי?

אנא מלאו את טופס הפנייה לאימוץ.

כן

חיסון 

כן

צרכים בארגז

חתולים

אני מסתדר/ת עם