top of page

קצת עלי:

אוריאו - זכר, שחור-לבן. סימבה ובמבי - נקבות, לבן-מנומר.
שובבים וחברותיים.
מסתדרים עם כולם.
גרים ביחד עם ילדים, חתולים וכלבים.

זכר ונקבות

כ-3 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

כן

כן

חתולים, ילדים, כלבים

חיסון 

צרכים בארגז

אני מסתדר/ת עם

אוראו,סימבה ובמבי

bottom of page