קצת עלי:

בובה קטנה ומתוקה.
נמצאה מתחת למכסה מנוע.

נוק

נוק
נוק

נוק
נוק

נוק
נוק

1/2

נקבה

המין שלי

כחודשיים

הגיל שלי 

רוצים לאמץ אותי?

אנא מלאו את טופס הפנייה לאימוץ.

טרם

חיסון 

כן

צרכים בארגז

חתולים

אני מסתדר/ת עם