top of page

קצת עלי:

ג'ינו - זכר, ג'ינג'י לבן.
ג'סי - נקבה, טריקולורית.
אח ואחות לא ביולוגיים שגדלו יחד מגיל שבועיים.
אומצו יחד אבל מאבדים את ביתם שלא באשמתם.
הם חברי נפש, סקרנים, מצחיקים ומתכרבלים.
מחפשים אימוץ משותף לתמיד.

זכר ונקבה

כשנה וחצי

המין שלי

הגיל שלי 

כן

כן

חתולים

חיסון 

צרכים בארגז

אני מסתדר/ת עם

ג'סי וג'ינו

bottom of page