קצת עלי:

חתולת בית אוהבת ועדינה.
מסתדרת עם ילדים עדינים.
רצוי בית ללא בע"ח נוספים.
לאימוץ מבית האומנה.

קוקו

קוקו
קוקו

קוקו
קוקו

קוקו
קוקו

קוקו
קוקו

1/6

נקבה

המין שלי

כשנה

הגיל שלי 

רוצים לאמץ אותי?

אנא מלאו את טופס הפנייה לאימוץ.

כן

חיסון 

כן

צרכים בארגז

ילדים

אני מסתדר/ת עם