top of page

קצת עלי:

שני אחים מסוג כחול רוסי שנמצאו בבסיס צבאי.
קצת ביישנים בהתחלה.
אחרי שמכירים הם חברותיים ומתלטפים.
אוהבים לשבת על הברכיים ולבקש אהבה.

זכרים

כ-5 חודשים

המין שלי

הגיל שלי 

כן

כן

חתולים

חיסון 

צרכים בארגז

אני מסתדר/ת עם

bottom of page