אלימות כלפי בעלי חיים

פיתוח רגישות ואמפטיה באמצעות בעלי חיים

נוף.jpg

התכנית "אלימות ילדים בבעלי חיים" מונחית על ידי הקשר שבין התייחסות ילדים אל בעלי חיים לבין התייחסות ילדים אל ילדים אחרים.

 

הנחות היסוד הן, שחוסר רגישות לסבל ולכאב של בעלי חיים עלול להביא למצבים של אדישות וקהות חושים לסבל אנושי, ושבעקבות העיסוק בצרכים של יצורים חיים וההבנה כי אין להתייחס בקלות ראש לפגיעה בבעלי חיים יבואו גם המודעות וההבנה לצורכי הזולת והשונה בחברת הילדים.

המטרה העיקרית של התכנית היא לצמצם/למנוע את רמת האלימות המופנית כלפי בעלי חיים ולאתר ילדים שמתעללים בהם כדי לסייע הן לילדים והן לבעלי החיים.

תכנים ונושאי פעילות:

 

רקע תיאורטי 

מטרת התכנית ופעילות

פרק 1 - אלימות

פרק 2 - זכויות ילדים וזכויות בעלי חיים

פרק 3 - כעס

פרק 4 - דיווח או הלשנה

פרק 5 - החוק ומשמעותו

נספחים

ביבליוגרפיה

 
לפרטים נוספים:
 
ארנון פרימוב, מנהל היחידה לחינוך arnonprimov@gmail.com
אלימות ילדים כלפי בעלי חיים.jpg