אהבה בין שתיים לארבע
שיעור לחיים באמצעות בעלי חיים

4.png

"אהבה בין שתיים לארבע" הינה תכנית חינוכית חווייתית לחיזוק מעורבות התלמידים בקהילה בדגש על סיוע לבעלי חיים חסרי בית. זוהי תכנית המשך ל"רוח החיה שבחבורה". התוכנית מושתת על אותם עקרונות וערכים ומבוססת על מקרים אמיתיים מן השטח. אנו ממחישים את הקושי של בעלי החיים חסרי הבית ואת החשיבות הרבה של המעורבות שלנו, כאמצעי מסייע לשינוי ושיפור המצב הקיים.

הנושאים המודגשים בתוכנית מבהירים את מצב בעלי החיים חסרי הבית בארץ ומחדדים את הרגשות שלנו למצבם.

 

למי מיועדת התוכנית?

 • בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים.

 • התכנים מיועדים ומותאמים לגיל התלמידים ומהווים גירוי (טריגר) לעשייה ולמעורבות חברתית קהילתית.

מטרת התוכנית: הינה לגרום לתלמידים להיחשף לנושא, לשנות תפיסות, לפתח חמלה, רגישות ואחריות ולהוביל את התלמידים לעשייה בתחום. 

תכנים ונושאי פעילות: 

חשיפה ראשונית לנושא ולתוכנית 

 • חשיפה רגשית ועניינית לנושא בעלי חיים חסרי בית. 

 • הצגת מצוקתם של בע"ח וחשיפה ראשונית לדרכי הפעילות הקיימים והרצויים להצלתם ולרווחתם של כלבים וחתולים חסרי בית בישראל.

זכויותיהם = חובותינו   

 • בחינת והבנת המושג "זכויות" בכלל ובהקשר של בעלי חיים בפרט.  האם לבעלי חיים מגיעות בכלל זכויות? האם הזכויות שלהם הן בעצם החובות שלנו? הבנת המקור וההצדקה לאחריותנו המוסרית לדאגה ולהגנה על בעלי חיים בכלל ועל כלבים וחתולים חסרי בית בפרט. 

 • חשיפה לחוק צב"ח ופסקי דין נבחרים הנוגעים להגנה על זכויותיהם של בעלי חיים.   

 • אמנת זכויות הילד בישראל - בחינת זכויות בעלי החיים מול זכויות רלוונטיות באמנת זכויות הילד. יצירת והחתמת אמנה ליחס הוגן לבעלי חיים.

 

כלבים חסרי בית - שוטטות ונטישה מול אחריות ומחויבות   

 • הבנת מושג השוטטות בהקשר של כלבים חסרי בית, בדיקת סיבות וגורמים. 

 • בחינת פתרונות קיימים ורצויים, הסבר על פעילויות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועמותות בתחום זה, למען כלבים משוטטים וחסרי בית.

 • הסבר קצר על חוק הנטישה.   דיון על מחויבות ועל אחריות.

חתולים חסרי בית   

 • מצגת מבוא והסבר על תופעת חתולי הרחוב בישראל ועל מצבם הבעייתי.

 • היכרות עם החוק ועם פעילותם בתחום זה של הרשויות, של מאכילי חתולים פרטיים, ושל עמותות למען בעלי חיים. 

 • דיון ומסקנות - מה ניתן לעשות? איך נוכל לעזור?

 • טריוויה חתולים.

 • פעילות משמעותית למען חתולי הרחוב: הכנת מחסה לחורף / קעריות שתייה לקיץ.

*הדרכת הפעילות למען חתולי רחוב תוכל להיות מועברת בהמשך על ידי התלמידים עצמם, לתלמידים צעירים יותר בבית הספר או בבית ספר יסודי סמוך.

מפגש עם מאלף כלבים 

 • שפת הגוף של הכלב

 • תקשורת כלבית

 • פעילות חווייתית עם הכלב/ים שיגיעו עם המאלף

 

פרויקט קהילתי במהלכו יצאו התלמידים בקמפיין הסברה בנושא

כל בית ספר / כיתה / שיכבה ייקחו על עצמם להוביל נושא אחד מתוך הנושאים שנלמדו ויפתחו אמצעים להטמעת הנושא ולהעברת המסר בקרב בני נוער נוספים ובקרב כלל הקהילה.

אופן הפעלת התכנית:

 • התכנים מועברים לתלמידים על ידי מדריכים מטעם העמותה, באמצעות מצגות, סרטונים ומתודות נוספות. המדריכים ייכנסו לשעות הוראה בכיתות על פי הנושאים השונים.

 • דרכי ואמצעי הפעלת התוכנית והעברתה בבתי הספר, תבחרנה בשיתוף עם הנהלת כל בית הספר והצוות החינוכי ועל פי צרכי בתי הספר. 

 • לפני תחילת הפעילות, נקיים בכל אחד מבתי הספר שיבחרו, ישיבת הכנה ותכנון עם הצוות החינוכי שיובילו עימנו את התוכנית בבית הספר. יחד נקבל ההחלטה מותאמת אישית לכל בית ספר, לגבי היקף הפעילות, שכבת הגיל ומספר הכיתות שיעברו את התוכנית, תכנים מועדפים  ומספר ומועדי המפגשים שיהיו בכל בית ספר.

 

 

לפרטים נוספים ולהזמנת התכנית לבתי הספר:
ארנון פרימוב, מנהל היחידה לחינוך arnonprimov@gmail.com