03-7441010/1111      
Main Logo - SOS PETS
 

נהלי העמותה

מטרת העל של העמותה: הפחתת סבלם של חיות מחמד חסרות בית

כיצד פועלת העמותה?
העמותה מתופעלת ע"י מתנדבים העושים כמיטב יכולתם במגבלות התקציב, הזמן וכוח האדם. משרות אחדות בשכר, וכל שאר ההוצאות מועברות ישירות לטיפול בבעלי חיים.
לעמותה ועד המתכנס תכופות ומחליט על מטרות וקדימויות. ארבע פעמים בשנה מתקיימות ישיבות של מתנדבים קבועים, המקבלים דיווח על השגת היעדים ומתנהלים דיונים ללמידה, שינוי, שיפור והפקת לקחים.
בימי האימוץ, אין המתנדבים רשאים לסטות מהחלטות הועד לגבי מדיניות, שכן קל מאד לאבד שליטה ולקרוס כאשר כל אדם עצמאי להחליט לפי שיקול דעתו.
אנחנו עושים את המיטב לפי הבנתנו, לפי מערכת הערכים שלנו ובמימון עצמי. מכאן שאנו מסוגלים לתת מענה רק לחלק מפניות הציבור, עובדה שיוצרת לא אחת תסכול אצלנו ואצל הקהל. את התסכולים של הציבור על המענה החלקי שהעמותה מסוגלת לתת למגוון הבעיות, יש טעם ורצוי להפנות אל הרשויות המקומיות, אשר חובתן להטות מתקציביהן למטרות אלו.
בכוחותינו וביכולות של העמותה לסייע לכ- 200 בעלי חיים בחודש.
אין ספק שאוהבי בעלי חיים מודעים ל"הצפות" הטלפוניות ולפניות הרבות של הציבור, לפעמים אף לתובענות למציאת פתרונות הולמים, מיידיים, וללא תשלום. היינו שמחים לעזור למספר גדול יותר, אך לצערנו אין ביכולתנו לסייע מעבר לכמות הזאת ואנו מצפים מהציבור לחלוק איתנו בנטל ובאחריות לגורל בעל החיים ולעיתים להמתין עד שיימצא פתרון הולם.

כיצד ממומנת פעילות העמותה?
העמותה מתבססת על מימון עצמי. רוב הכסף מגיע ממסירת בעלי החיים.
6 אחוזים מתקציבה של האגודה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה למטרות המוגדרות על ידו וכנגד קבלות ביצוע, ומוקדש למימוש מטרות העמותה.

על מה מוצאים כספי העמותה?
שכר דירה והוצאות משרד, משרות אחדות בשכר, פרויקטים חינוכיים, הוצאות רפואיות, עיקורים, מבצעי עיקור לכלבים וחתולי רחוב, תגמול למשפחות אומנה ופנסיונים לכ- 120 בעלי חיים הנמצאים ברשות העמותה בכל עת.
מדי שנה מוגשים דוחות כספיים מבוקרים לרשם העמותות, המבטיח שכל הכספים מוצאים על פי חוק ולמטרת קיום מטרות העמותה המוגדרות מראש.

למי מיועדים ימי האימוץ?
ימי האימוץ מיועדים לעזור לבעלי חיות מחמד, אשר מסיבות שונות מעוניינים למצוא להם בית חלופי, כך שלא יאלצו לנטוש אותם או להביאם להסגר רשותי. כמו כן, לאנשים המוצאים ברחוב כלב או חתול נטוש ומעוניינים לסייע להם למצוא בית. אפשר להגיע לימי האימוץ עם חיית מחמד אחת (יש מחסור רב במאמצים ועלינו לאפשר לכמה שיותר מוסרים למצוא בית לכלב/חתול שברשותם).
מבין האנשים המבקשים להגיע אנו משתפים פעולה רק עם אלה המסוגלים ורוצים לשאת באחריות ולהשתתף במאמץ של מציאת פתרון לכלב/חתול. את השאר אנו נאלצים להשיב ריקם, למרות שאנו מזהים בבירור שזה בא על חשבון בעל החיים האומלל, שאיתרע מזלו והוא נמצא בחזקתו של אדם שאינו מוכן להתאמץ עבורו במידה הנדרשת. יש לציין כי קרוב למאה אלף חיות מחמד בריאות מורדמות מידי שנה על ידי הרשויות וקצרה ידינו מלשנות מצב מחפיר זה ולתת לכולן פתרון.
לאחר לבטים ושיקולים רבים הגענו למסקנה שעלינו לעבוד מול אזרחים המוכנים לשתף פעולה ולקחת אחריות. בכך נתרום לחינוך הציבור, ותפקודנו לא יהיה מותנה רק ביכולתם של מספר מסוים של מתנדבים, אלא כל פונה לקבלת שירות הופך למעין מתנדב נמוך פרופיל.

למי אנחנו מוסרים כלבים וחתולים?
גם כאן מופעלת מערכת סינון. חלק מהכלבים עברו סבל רב עד שהגיעו אלינו ונדרש טיפול רב על מנת לשקמם. אין לנו כוונה למסור אותם לבית אשר אינו נראה לנו מתאים על פי הבנתנו. יש לנו מחויבות כלפי כלב אשר הגיע לחזקתנו, עתידו מובטח ואין לנו סיבה להתפשר על חשבונו.
הקריטריונים למסירת כלב/חתול גובשו באופן אמפירי במשך זמן רב. אנחנו לא מעוניינים למסור בעל חיים אשר יוחזר תוך שבוע או לא יטופל כראוי. קהל המאמצים אשר אינו עומד בקריטריונים שלנו מוזמן באדיבות לפנות להסגרים עירוניים בהם נמצאים כלבים אשר אם לא יאומצו – יושמדו, או מקומות אחרים. אין סיבה לאמץ דווקא דרכנו.

כמה עולה כלב?
הכלבים נמסרים מחוסנים ומעוקרים או עם הפניה לעיקור:
- כלב/ה מעוקר/ת עולה 620 ש"ח.
- גור שעדיין לא עוקר עולה 520 ש"ח, ולשם הבטחת העיקור על המאמץ להשאיר עירבון כספי   
  בצרוף חתימה על כתב התחייבות לביצוע העיקור. עירבון זה מוחזר למאמץ במלואו ברגע
  שמתקבל במשרד העמותה אישור עיקור (התהליך הוא פשוט והעמותה דואגת לכל השלבים).
- כלב גזעי עולה החל מ- 700 ש"ח (אנו דורשים יותר עבור כלב גזעי, מאחר וסכום זה מממן את 
  הצלתם של כלבים רבים. כך או כך, המאמץ מרוויח משום שהמחיר שלנו תמיד נמוך ממחירו
  של הכלב ב"שוק החופשי").

כמה עולה חתול?
החל מ- 150 ש"ח לחתול רגיל, 250 עבור חתול/ה מעוקר/ת, והחל מ- 300 ש"ח עבור גזעי.

מה מקבלים עבור התשלום?
למעשה משלמים עבור מה שמגיע עם בעל החיים:
* עיקור בחצי מחיר.
* חיסון אחד, במידה והכלב אינו מחוסן.
*בדיקה וטרינרית ראשונה חינם תוך 10 ימים.
* שקית מזון והפניות מוזלות למספרה ואילוף.

העיקרון המנחה הוא, שהמאמץ ישלם מחיר סביר עבור התמורה שהוא מקבל. חיית מחמד היא דבר יוקרתי, שמן הראוי לשלם עליה. האימוץ כרוך בהשתתפות בהוצאות הטיפול שיש לקחת אותן בחשבון.
הכלבים והחתולים שלנו אינם "סוג ב' ": הם מטופחים, מעוקרים ואהובים.
כל מי שמאמץ בעל חיים ממילא יצטרך לשאת בעלויות חיסונים, מזון וכו'. בשיטה שלנו, התשלום עבורו כולל את ההוצאות הללו וכך אנו בטוחים שאכן בעל החיים קיבל את מה שדרוש לבריאותו.
אנשים שאינם מוכנים לשלם חלק משוויו של הכלב ולקבל את ההטבות המועילות והכרחיות לבריאותו, מוזמנים לאמץ בעלות נמוכה ברשויות השונות. הן מסובסדות ויכולות למסור כלב בכל מחיר, בשעה שעלינו מוטלת אחריות כספית לממן את פעילות העמותה.

מה הקשר של העמותה עם כלביות עירוניות?
חלק מסוים מהכלבים והחתולים שברשותנו נלקחים על ידנו מכלביות עירוניות, איתן אנו בקשר.
בעלי החיים האלה מוחזקים אצלנו בין כמה זמן שנדרש עד שיהיו "כשרים" למסירה, זאת אומרת - בריאים, לאחר שעלו במשקל, מעוקרים ומחוסנים. חלקם עוברים תהליך שיקום התנהגותי, על פי הצורך. הם נמצאים בתנאים הטובים ביותר ונעשים מאמצים רבים לאפשר להם החלמה מהירה ונוחה. כך נכון גם לגבי בעלי חיים פצועים.
אין אנו מרדימים בעלי חיים!  בעל חיים שמגיע לרשותנו יקבל את כל העזרה הרפואית והסיעודית הנדרשת עד להחלמתו.

מה מקבל מי שמוסר בעל חיים?
המוסרים לאימוץ, למרות שיתכן והשקיעו כספים רבים בחיית המחמד שלהם, אינם מקבלים תמורה כספית עבורה. שכרם של המוסרים דרכנו הינה הידיעה כי מצאו את הבית הטוב ביותר לבעל החיים שהיה ברשותם וכמו כן עזרו לעמותה לסייע לבעלי חיים נוספים. אנשים שמדיניות זו מקובלת עליהם מוזמנים למסור דרכנו.
אין אפשרות לבוא, להניח את הכלב וללכת. אנו לא ערוכים לקלוט בעלי חיים. אילו גם הייתה לנו כלביה, היא הייתה כורעת תחת עומס הכלבים הננטשים. רק עם שיתוף פעולה והדדיות נוכל לעזור למספר ניכר של בעלי חיים.

מה קורה כשלא מצליחים למסור כלב לבית חדש?
לעתים העניין לוקח זמן, והכול תלוי בסבלנות של בעל הכלב או החתול. לכל בעל חיים אנו מצליחים למצוא בית בסופו של דבר.
למוסרים שלא הצליחו למסור את בעל החיים שלהם ואינם יכולים להמשיך להחזיקו בביתם, מוצעים כמה פתרונות:
הפתרון המקובל ביותר הוא שתמורת סכום מסובסד ניתנת להם האפשרות להשתמש באחד מהפנסיונים איתם יש לנו הסכמי סבסוד, ולזכות ב- 70% הנחה לה אנו זכאים, כך שהעלות היא כ- 15 ש"ח ליום. זאת, עד שנמצא בית לכלב.
במקרים מיוחדים, או במקרה שאדם טרח ובא לימי אימוץ כמה פעמים ללא הצלחה, אנו משתדלים להקל עליו ולהעביר את הכלב לחזקתנו (משפחה אומנת) עד לאימוצו.

נניח שמצאתי כלב. האם ניתן מיד למסור אותו לבית חדש?
אנו דורשים לחכות לפחות עשרה ימים מיום מציאת הכלב כפי שדורש החוק, לפני העברתו לבית מאמץ חדש.  במקרים בהם מי שמצא את הכלב לא יכול לחכות, מי שמאמץ את הכלב אצלנו חותם על התחייבות שאם תוך עשרה ימים (מיום המציאה של הכלב) הבעלים המקורי (זה שאיבד את הכלב) ידרוש את כלבו - אזי הוא, המאמץ החדש, ישיב את הכלב לבעליו והעמותה תשיב לו את הכסף ששילם ביום האימוץ.

מדוע אין לעמותה כלביה?
אנו משתדלים להחזיק את בעלי החיים בבתים, או בתנאים הקרובים ביותר לתנאי בית. חלק מבעלי החיים נמסרים מבית לבית (רה-הומינג). כמות הכלבים המגיעה לכלביה אינה שווה לכמות הכלבים היוצאת. זה למעשה מסלול בכוון אחד. השהייה בכלביה, אפילו אם תהיה טובה ותפעל על פי התקנים הנדרשים, מזמנת חיים אומללים לבעלי החיים, המאופיינים בצפיפות ובחוסר מגע. לפי השיטה בה אנו פועלים, הכלבים נהנים מתנאים טובים מאוד, ובאותה מסגרת תקציבית שהייתה נדרשת בהפעלת כלביה.
הכלבים והחתולים המגיעים אלינו ימצאו תמיד בית הולם. זו אחת הסיבות לעובדה שאנשים מעדיפים להיעזר בנו הן למסירת בעל חיים והן לאימוץ.

לסיכום:
אנו משתדלים להשתפר כל הזמן ולוקחים לתשומת ליבנו גם תלונות וקובלנות שונות, כמו גם ברכות ומילות עידוד (זה לא מזיק!).                           

שמור במועדפים
הדפס
הפנינג אימוץ ימי אימוץ באנר מעוניינים לאמץ באנר מעוניינים למסור
באנר התנדבות
באנר תרומות
באנר חתולי רחוב

לה קט

באנר זו ארץ זו
אינטרנט פולפאוור חברת בניית אתרים
באנר ג'ונגל, וטקס

באנר גלר נסיס