03-7441010/1111      
Main Logo - SOS PETS
 

היחידה לחינוך

חינוך הוא האמצעי העיקרי לשינוי תמונת המצב.
היחידה לחינוך של העמותה היא שותפה בכירה בכתיבת תכניות לימודים של משרד החינוך.
העמותה מפעילה בשיתוף עם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה מדריכים מוסמכים (יועצים חינוכיים, רכזים חברתיים) הפועלים בבתי הספר, בהדרכת חדרי מורים וצוותי ניהול. חלק ממשאבי העמותה מופנה לנושא חינוך בו אנו רואים מפתח לשינוי. במסגרת הפעילות החינוכית, מתקיימים לימודי העשרה במספר רב של בתי ספר. תלמידי מחויבות אישית מגויסים אף הם למשימות חינוכיות בתוך בתי הספר בנושא יחס הוגן לבעלי חיים.
עד כה פועלות התכניות:
-  "הרוח החיה שבחבורה" תכנית לפיתוח מנהיגות ומעורבות בקהילה.
-  "אלימות ילדים כלפי בעלי חיים" - תכנית לצמצום אלימות בין ילדים לבין עצמם ובין ילדים כלפי בעלי חיים.
   לאחרונה פותחה תכנית היערכות לשעת חירום גם ביחס לבעלי חיים. 
 
תוכלו להרחיב בנושאים:
- יחס הוגן לבעלי חיים - חשיבות הפעלת נושא בעלי חיים בבתי הספר כאמצעי וכמטרה.
- האנשת בעלי חיים - תכנית לפיתוח רגישות, כבוד, ואמפתיה לזולת.
- אחריות ומחויבות - תפיסת העמותה את המושגים אחריות ומחויבות, בהקשר לנטישת חיות מחמד.

מצגות בנושא :

1. חיות הבר והסביבה

/ImgCkFiles/files/Wild-animals-and-the-surrounding.pdf

2. חוק צער בעלי חיים

/ImgCkFiles/files/animal-cruelty-laws.pdf

 

 


 

 

לפרטים ומידע נוסף :  ארנון פרימוב - מנהל היחידה לחינוך
                                    03-7441349
    education@sospets.co.il 

שמור במועדפים
הדפס
הפנינג אימוץ ימי אימוץ באנר מעוניינים לאמץ באנר מעוניינים למסור
באנר התנדבות
באנר תרומות
באנר חתולי רחוב

לה קט

באנר זו ארץ זו
אינטרנט פולפאוור חברת בניית אתרים
באנר ג'ונגל, וטקס

באנר גלר נסיס